} BA Engineering 2 Asbestos needs government action now - Strand

8/26/2019 - Posted in  Engineering

Asbestos needs government action now

Our expert's opinion

"According to a recent examination, Belgians want the government to invest more in renewable energy and spend more attention on the climate issue. Installing more offshore wind turbines gained the most support, as well as reducing the price of public transport and electric vehicles.

Personally, I am also a promoter of putting more emphasis on renewable energy. I do think that for example reducing prices for public transport is a good step in the right direction, but I also believe that we should start looking for new innovative ideas to solve the climate issue.

Do you agree on this matter? And which innovative ideas would you suggest in terms of helping the climate issue?"

- Lisa Blockx, Associate Consultant

Belgen willen meer windmolens op zee

Belgen willen dat de overheid meer investeert in windmolens op zee, een prioriteit maakt van de ontwikkeling van hernieuwbare energie en in het algemeen meer moed en langetermijnvisie aan de dag legt in het klimaatvraagstuk.

Dat zijn in grote lijnen de resultaten van de online volksbevraging over de Belgische klimaatplannen, die door meer dan 60.000 mensen is ingevuld. Alle EU-lidstaten moesten bij de Europese Commissie een nationaal ontwerpplan indienen waarin staat hoe ze de klimaatdoelstellingen van 2030 willen halen. Maar het Belgische plan - opgesteld door zowel de federale als de deelstaatregeringen - schoot tekort, oordeelde de Commissie.

Europa vroeg de lidstaten om ook het grote publiek bij de plannen te betrekken. Ons land organiseerde daarom een online bevraging. Vanaf 4 juni konden Belgen zes weken lang aan die volksbevraging deelnemen. 

Meer moed
Een extern agentschap heeft die resultaten nu geanalyseerd. Daaruit blijkt vooral dat wie de bevraging invulde, meer initiatief van de overheid verwacht in de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Dat moet een prioriteit worden, zeggen 9 op de 10 van hen. Evenveel respondenten vinden dat er meer geïnvesteerd moet worden in windmolens op zee en dat het openbaar vervoer en de fiets fiscaal voordeliger moeten worden voor woon-werkverkeer dan de auto.

Twee derde vindt dat dat laatste ook moet gelden voor elektrische voertuigen en andere auto’s met een lage uitstoot. Tot slot vindt 60 procent dat de politiek in het algemeen meer moed en langetermijnvisie aan de dag moet leggen in het klimaatvraagstuk.

"Een erg duidelijk signaal, bijna 60 procent van de respondenten vraagt ons moed en langetermijnvisie."

Marie Christine Marghem

ontslagnemend federaal minister van Energie

 

Bron:  De Standaard

Other insights in Engineering