} Cooperation agreement for the transport of hydrogen in Belgium - Strand

5/11/2020 - Posted in  Engineering

Cooperation agreement for the transport of hydrogen in Belgium

Our expert's opinion:

"Creating a more sustainable environment becomes a crucial milestone for many chemical companies. By 2050 they aspire to have 80% less C02 emissions compared to 2005. Due to scarcity of renewable energy in Belgium, they import a big part of it from abroad. How they are going to efficiently import, transport and store hydrogen (used to produce renewable electricity) will therefore have a significant impact. This is why Deme, Engie Exmar, Fluxys, port of Antwerp, port of Zeebrugge and Waterstof.net have joined forces to see what the most beneficial way is to transport hydrogen.

Discover in the article which further steps are being taken!"

- Julie Beyens, Associate Consultant

Primeur in België: zeven toonaangevende spelers tekenen samenwerkingsakkoord voor transport van waterstof

Waterstof speelt een belangrijke rol in de mix van toepassingen om de CO2-uitstoot aanzienlijk terug te dringen. Daarom bundelen Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en Waterstof.net de krachten. Een gezamenlijke studie moet de basis vormen voor een aantal concrete projecten die het produceren, transporteren en opslaan van waterstof vormgeven.

Expertise samenbrengen

Cruciaal in de levensvatbaarheid van een waterstofeconomie is het opwekken van voldoende hernieuwbare elektriciteit voor de productie van waterstof. In België is er momenteel niet voldoende wind- of zonne-energie aanwezig om waterstof te produceren.

Efficiënte en economische oplossingen voor de import, het transport en de opslag van waterstof vragen echter specifieke expertise. De zeven bedrijven zullen hun expertise gecoördineerd samenbrengen, om zo tot gezamenlijke oplossingen en projecten te komen.

Roadmap voor waterstof als energiedrager

In de eerste fase maken de partners een analyse van de volledige import- en transportketen van waterstof. De opzet is het in kaart brengen van de financiële, technische en regelgevende aspecten van de verschillende onderdelen in de logistieke keten: productie, laden en lossen en transport over zee en via pijpleidingen. De uitkomst moet een roadmap zijn, die aangeeft wat de beste manier is om waterstof te vervoeren voor de verschillende toepassingen binnen de energie- en chemiesector. Naar verwachting zal de analyse ongeveer een jaar in beslag nemen.

Source: https://www.portofantwerp.com/nl/news/samenwerkingsakkoord-voor-transport-waterstof

Other insights in Engineering