} Keep this in mind when earning extra income - Strand

9/10/2019 - Posted in  HR & Finance

Keep this in mind when earning extra income

Our expert's opinion

The federal government had the intention to create a simple framework where everybody could earn some extra tax free income. In reality the only way you are sure you can enjoy this tax free arrangement is by doing a flex-job. Besides the monthly limit there are lots of other fiscal booby-traps attached. For the many delivery guys of Deliveroo this « simple arrangement » is striking back. 

In reality, how advantageous is this new way to earn something extra every month? And is it worth the effort? 

- Valentina Scanu, Associate Consultant

Het pad om 500 euro onbelast bij te verdienen ligt bezaaid met fiscale boobytraps

"De duizenden koeriers van Deliveroo gaan er van uit dat ze onbelast bijklussen.

Nu dreigt een te rigide interpretatie van de wet hen zuur op te breken"

Jef Wellens, fiscalist

Fiscale boobytraps 

Onbelast bijverdienen kan sinds kort op verschillende manieren:

  • met flexi-jobs
  • via erkende deeleconomieplatformen
  • met burgerdiensten
  • met verenigingswerk.

Enkel bij flexi-jobarbeid weet u waar u aan toe bent. Met de andere drie stort u zich in een fiscaal avontuur. De federale regering wilde een flexibel en administratief eenvoudig kader waarin iedereen tot 500 euro per maand belastingvrij kan bijklussen.

Maar het pad naar die 500 euro ligt bezaaid met fiscale boobytraps. 

Grenzen

U kunt maar beperkt bijverdienen. Al wat u in 2018 hebt bijverdiend met de nieuwe burgerdiensten en verenigingswerk mag niet meer bedragen dan 510,83 euro per maand. Dit jaar is dat al 520,83 euro, maar voor sportverenigingen is de grens verdubbeld tot 1021,66 euro. 
Om die grenzen te beoordelen kijkt de fiscus naar de vergoedingen die de vereniging of de bijklusser heeft geregistreerd op bijklussen.be, ongeacht wat er effectief is betaald.

Overschrijdt u de maandgrens, dan worden de inkomsten van die maand belast als een beroepsinkomen, met navordering van sociale bijdragen. Uw overeenkomst als verenigingswerker wordt dan een arbeidscontract, de inkomsten een werknemersloon. De burgerdienst is dan plots een bijberoep met winst of baten als zelfstandige. 

Bijklussen of beroepsactiviteit
Maar de maandgrens is niet de enige klip. Er geldt ook een jaargrens voor het totale inkomen uit burgerdiensten, verenigingswerk én deeleconomie.

Haalde u in 2018 meer dan 6130 euro - dit jaar 6250 euro - uit die drie activiteiten samen, dan worden de inkomsten van het hele jaar belast als beroepsinkomsten én onderworpen aan sociale bijdragen. Een kwalificatie als divers inkomen, belast tegen 33 procent, is enkel mogelijk als u bewijst dat uw bijklussen geen beroepsactiviteit is. 

Bij de beoordeling van de jaargrens houdt de fiscus geen rekening met de vergoeding die het deeleconomieplatform aan u heeft betaald, maar wel met:

  • de brutovergoeding die het voor u registreerde
  • inclusief de eventuele ingehouden voorheffing
  • de aangerekende kosten

Dat brutobedrag staat op de fiscale fiche 281.29 die het platform uitreikt. Ook al hebt u in 2018 slechts 5400 euro ontvangen, mogelijk ligt de brutovergoeding boven 6130 euro en zit u gevangen in de bijklusval. 

Belastingvrij bijverdienen.. met Airbnb
Het pad om 500 euro onbelast bij te verdienen ligt bezaaid met fiscale boobytraps. Enkel via deeleconomieplatformen die fiscaal erkend zijn, kunt u belastingvrij bijverdienen. Airbnb bijvoorbeeld is geen erkend platform. De inkomsten uit Airbnb vallen daarom buiten het onbelast bijverdienen en tellen niet mee voor de beoordeling van de inkomensgrenzen.

Ze volgen een eigen fiscaal regime en worden meestal belast als onroerend en roerend inkomen. Maar zelfs al is uw deeleconomieplatform erkend en respecteert u de inkomensgrenzen nauwgezet, dan nog is dat geen garantie dat u onbelast bijverdient. Dat zullen de vele fietskoeriers van Deliveroo geweten hebben, tenzij er alsnog een oplossing uit de lucht valt. 

Tussen koerier en klant
De fiscus valt over het feit dat er tussen de koerier en de klant die een maaltijd geleverd krijgt, geen overeenkomst is gesloten. Luidens de wet moeten deeleconomieprestaties geleverd zijn "in het kader van overeenkomsten die tot stand zijn gebracht door tussenkomst van een erkend elektronisch platform". Dat is bij Deliveroo niet het geval, vindt de fiscus. Er is geen overeenkomst tussen de koerier en de klant. 

Maar geldt dat niet evenzeer voor andere erkende koerier-, bijles- en klusjesplatformen waarvan de rol zich niet beperkt tot het louter linken van vraag en aanbod? Deliveroo mag, zo stelt de fiscus, niet de fiscale fiche 281.29 uitreiken, maar wel de fiche 281.10 of 281.50 voor beroepsinkomsten. Deliveroo is erkend door de fiscus als deeleconomieplatform in het kader van het onbelast bijverdienen. De duizenden koeriers gaan er daarom van uit dat ze onbelast bijklussen. Nu dreigt een te rigide interpretatie van de wet hen zuur op te breken.

Dat is geen bijklusval, dat is een bijklushinderlaag. 

 Bron: Knack

Other insights in HR & Finance