} What will the future bring for Python? - Strand

7/18/2018 - Posted in  ICT & Digital

What will the future bring for Python?

Our expert's opinion

"Guido Van Rossum has had such a positive impact on the world of coding with the creation of Python. I am curious to see what the future holds and in which ways this programming language will evolve.

Python is definitely a programming language that is here to stay, working with it today will open a lot of doors for you in the future. Are you interested in working with Python? Get in touch with me as I’d love to have a conversation about this!"

- Aristide Giramahoro, Associate Consultant

Ontwerper van programmeertaal Python trekt zich terug


Guido Van Rossum trekt zich terug als 'zachtaardige dictator voor het leven' van de programmeertaal Python. De Nederlandse informaticus zegt nood te hebben aan een heel lange pauze. Hij duidt geen opvolger aan.

Begin jaren 90 ontwierp Van Rossum een programmeertaal die hij vernoemde naar zijn favoriete televisieprogramma (Monty Python). Heden is Python na C, C++ en Java de meest gebruikte programmeertaal. Ze is vooral in de wetenschappelijke wereld populair, maar ook Wikipedia, YouTube, Facebook, Amazon, Instagram, Spotify en Dropbox (waar Van Rossum nu werkzaam is) zijn deels ontwikkeld in Python-code. De taal wordt nog steeds doorontwikkeld door een enthousiaste groep vrijwilligers, geleid door Van Rossum.

Na meer dan 25 jaar geeft de Nederlander nu de touwtjes uit handen. Op de openbare mailinglijst voor Python-ontwikkelaars geeft Van Rossum aan dat hij het gehad heeft met het gediscussieer binnen de gemeenschap en "met mensen die zijn beslissingen verachten".

 

Zachtaardige dictator

Hij uitte zijn verzuchtingen nadat Python Enhancement Proposal 572 werd afgerond. Dat is een voorstel om Python uit te breiden met nieuwe functies. Bij dergelijke beslissingen heeft Van Rossum, na rekening te houden met de feedback van andere ontwikkelaars, het laatste woord. Daarom wordt hij smalend 'The Benevolent Dictator For Life' genoemd, een term die opensource-gemeenschappen wel vaker gebruiken om bijzonder gerespecteerde leiders aan te duiden.

Kennelijk had het afronden van voorstel 572 zo veel voeten in de aarde, dat Van Rossum er meteen de brui aan wil geven. "Ik ben moe en heb een heel lange pauze nodig. Vandaar de beslissing om mezelf helemaal uit het besluitvormingsproces te verwijderen", schrijft hij.

De informaticus wijst erop dat dit er sowieso toch eens moest van komen. "Er is altijd de dreiging van de bus die je niet aan ziet aankomen, en ik word er ook niet jonger op (ik zal jullie de lijst met mijn medische problemen besparen)."

Schip zonder kapitein

Nu de kapitein het schip verlaat, moeten de matrozen zelf beslissen welke koers het Python-schip zal varen. "Dus, wat gaan jullie doen? Een democratie creëren? Of een anarchie? Een dictatuur? Een federatie? Misschien met Python Enhancement Proposals die een soort van grondwet vormen? Wel, ik laat het jullie allemaal zelf uitvogelen", schijft Van Rossum.

Van Rossum zal wel nog een tijdje beschikbaar blijven als gewone ontwikkelaar en wil in de toekomst ook als mentor optreden voor nieuwe Python-krachten. Maar eerst gunt hij zichzelf een 'lange vakantie'.

 

Source: Data News

Other insights in ICT & Digital