} Heavy investment in sulfar storage for the port of Antwerp - Strand
  • Home
  • Insights
  • Heavy investment in sulfar storage for the port of Antwerp

3/6/2019 - Posted in  Engineering

Heavy investment in sulfar storage for the port of Antwerp

Our expert's opinion

Royal Vopak and DUVAL are jointly investing in the logistics and storage infrastructure for liquid sulfar, this at the ACS terminal of Vopak. This modernized and new infrastructure represents another asset for the chemical cluster in the port of Antwerp. It is good to see that the chemical cluster in Antwerp keeps growing.

- Imke Bongers, Senior Associate

DUVAL en Vopak werken samen in Antwerpen

Koninklijke Vopak en DUVAL investeren samen in de logistieke en opslaginfrastructuur voor vloeibare zwavel op de ACS-terminal van Vopak in Antwerpen. DUVAL is een 100% dochteronderneming van de Solvadis Groep Frankfurt am Main in Duitsland.

Dankzij de langdurige en exclusieve samenwerking met Vopak zal DUVAL vanaf 2020 de behandeling en opslag van vloeibare zwavel kunnen aanbieden aan zijn binnen- en buitenlandse klanten. Aan- en afvoer gebeurt via speciale bloktreinen als aanvulling op de bestaande infrastructuur en vervoer door tankwagens, binnenschepen en zeeschepen. 

De ACS-terminal van Vopak wordt de Liquid Sulphur Hub in Noordwest-Europa voor DUVAL en zijn partners, waaronder de belangrijkste olie- en gasproducenten ter wereld. De gemoderniseerde en nieuwe infrastructuur betekent een zoveelste aanwinst voor de chemische cluster in de haven van Antwerpen.

Zwavel wordt in veel verschillende toepassingen gebruikt, onder meer in vezels en kunstmest.

Source: Port of Antwerp

Other insights in Engineering