} Belgium as key player in global R&D - Strand

12/21/2017 - Posted in  Pharmaceutical Affairs

Belgium as key player in global R&D

Our expert's opinion

"This initiative, between five of the main big pharma companies in the country, the government and pharma.be, will stimulate the biotech sector to continue its growth. With 2017 being an important year for R&D, this pact promises 2018 to be even bigger in terms of access to innovation and Belgiums position as key player in global R&D."

- Jorge Alfonso, Associate Consultant

België beschikt voortaan over instrumenten die enig zijn in Europa om voorloper te blijven in biofarmaceutische innovatie

De federale regering keurt de conclusies van het ‘R&D Biopharma platform’ goed en bereidt het wetenschappelijke België van morgen voor.
Pharma.be is verheugd met de conclusies van het ‘R&D Biopharma platform’, die deze morgen werden bekrachtigd en voorgesteld door premier Charles Michel, de vice-Eerste ministers van Economie, Buitenlandse zaken en Binnenlandse zaken, de ministers van Volksgezondheid, Begroting en Financiën (vertegenwoordigd), in het bijzijn van enkele captains of industry uit de biofarmaceutische sector.

Het ‘R&D Biopharma platform’ is een initiatief van de federale regering dat regeringsleden samenbrengt met vertegenwoordigers van de vier ‘Health, Science and Technology’-bedrijven (GSK, Janssen, Pfizer, UCB), de firma Novartis en de koepelorganisatie pharma.be.

Catherine Rutten, CEO pharma.be: “19 december 2017 wordt een datum om te onthouden in de Onderzoeks- en Ontwikkelingsgeschiedenis (O&O) van ons land. Na het Toekomstpact uit 2015 geven ook de maatregelen die vandaag worden aangekondigd een sterk signaal voor behoud en groei van onderzoeksactiviteiten in de geneesmiddelensector in ons land. Die maatregelen zullen innovatie toegankelijker maken voor de Belgische patiënten en tegelijk de positie van ons land op wereldniveau versterken. Door de goedkeuring van de conclusies van het ‘R&D Biopharma platform’ krijgt de voor onze sector noodzakelijke langetermijnvisie concrete vorm.

Sonja Willems, voorzitter van pharma.be: “De geneesmiddelensector is een drijvende kracht in de Belgische economie. De biofarmasector in ons land kan rekenen op de expertise van 35.000 werknemers in meer dan 200 innovatieve ondernemingen (waarvan er zowat 15 tot 20 hun hoofdzetel in ons land hebben). Daarnaast tellen we ongeveer 32 productievestigingen, maar ook en vooral meer dan 4400 onderzoekers die dag na dag bijdragen aan de therapeutische vooruitgang voor patiënten wereldwijd. De impuls die we vandaag krijgen, versterkt de positie van België voor de komende jaren.

De belangrijkste beslissingen van het ‘R&D Biopharma platform’ zijn:

1. De oprichting van een observatorium van de biofarmaceutische industrie

Dit observatorium is uniek in Europa. Het heeft als opdracht aanbevelingen te formuleren om de expertise van topniveau en de sterke concurrentiepositie van de biofarmasector in België in stand te houden. Het bundelt allerlei indicatoren (wetenschappelijke, economische, fiscale, …) en zal als een soort instrumentenbord België naar de toekomst leiden.

Het observatorium zal de aantrekkingskracht van ons land permanent monitoren om zo de biofarmaceutische troeven van ons land te beschermen en te versterken. Het observatorium zal aangestuurd worden door de regering en valt onder de FOD Economie. Het zal actoren uit de publieke, private en academische sector verenigen en zal om de twee jaar een concurrentieanalyse van ons land op het vlak van investeringen in biofarmaceutische R&D voorleggen.

Dr. Stef Heylen – Managing Director Janssen Pharmaceutica NV: “Met de beslissing tot het oprichten van een observatorium farmaceutische industrie erkent de regering het strategisch belang van deze sector en verschaft ze zich een instrument om onze Belgische toppositie te behouden."

2. Een sterkere rol voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) en export van Belgische knowhow

Door de versterking van het Innovatiebureau krijgt het fagg de passende middelen om de versnelling in onderzoekstechnieken het hoofd te bieden en zijn expertise af te stemmen op de impact van nieuwe technologieën op de ontwikkeling van de geneesmiddelen voor morgen. De ambitie is ook om België te positioneren als ‘Referentie Inspectie Land’, zodat een groter aantal landen de controles en inspecties erkennen die het federaal agentschap uitvoert in biofarmaceutische productievestigingen. De grondige terreinkennis van onze inspecteurs is een troef voor ons land en zal in het buitenland als voorbeeld kunnen dienen en erkend worden. Het regelgevingskader voor de controles zal worden aangepast om die internationale erkenning mogelijk te maken.

Luc Debruyne - President Global Vaccines GSK: “Ik ben zeer tevreden dat de regering België op de kaart wenst te zetten als een “Referentie Inspectie Land”. Dit houdt in dat we streven naar een nog sterkere inspectie door onze regulatoire overheid, om zo andere landen te overtuigen dat ze de lokaal georganiseerde inspecties in België als dusdanig erkennen. Zodat multipele inspecties kunnen worden vermeden. Zeker voor GSK is dit een belangrijk gegeven aangezien ruim 95% van onze vaccinproductie in België bestemd is voor de export.

3. Een aangepast fiscaal kader om onderzoeksactiviteiten in België te stimuleren

Om de positie van België als wereldwijd expertisecentrum voor biofarmaceutische R&D nog te versterken, wordt voor onderzoekspersoneel een specifiek fiscaal kader ingevoerd. Zo wordt onder meer de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers uitgebreid naar bachelordiploma’s, en worden buitenlandse bachelordiploma’s gelijkgesteld met de gelijkwaardige Belgische bachelor diploma’s. Deze beslissing heeft niet alleen betrekking op de farmaceutische industrie, maar zal alle innovatiegerichte sectoren in ons land ten goede komen.

Dr. Jean-Christophe Tellier, CEO van UCB: “Voor farmaceutische ondernemingen die substantieel investeren in O&O is een competitieve en stabiele fiscale omgeving cruciaal. Met de aangekondigde fiscale hervorming en de voortdurende inspanningen van de Belgische regering om innovatieve bedrijven te ondersteunen, herbevestigt België zijn engagement om een toplocatie te blijven voor innovatie.

4. Een sterk engagement voor de wereldgezondheid

Met de oprichting van een permanent dialoogplatform zal een nieuwe dynamiek ontstaan om de uitdagingen op het vlak van wereldgezondheid aan te gaan. Een sterkere band tussen België, de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie zal de voedingsbodem voor die dynamiek vormen. Dit initiatief bevestigt de belangrijke rol die de Belgische farmaceutische bedrijven spelen voor de wereldgezondheid.

Karel Van De Sompel, General Manager van Pfizer in België & Luxemburg: “Voor Pfizer is het een zeer bemoedigend signaal dat de Belgische regering in het kader van het biopharma platform de dialoog die we aangegaan zijn rond internationaal beleid, wil verankeren. Deze positieve ingesteldheid en bereidheid tot dialoog zullen in ons hoofdkwartier in New York zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo kan ik als Belg blijven ijveren voor het bestendigen van de reeds indrukwekkende voetafdruk in ons land. Daar ben ik trots op.

 

Source: Pharma.be

Other insights in Pharmaceutical Affairs