} Technical jobs in abundance - Strand

9/12/2019 - Posted in  Supply Chain Management and Logistics

Technical jobs in abundance

Our expert's opinion

Transport and logistics need technology and willpower. Especially the latter, if it depends on the candidates. The sector is increasingly craving for technical profiles, Bachelors and Masters. The IT, electronics and mechanics graduates may not be thinking of that sector in the first place. Is this because it lacks X-factor? Or isn't it sexy enough? 

Today; someone who graduates with a technical education has 10 vacancies to choose from. Sometimes other sectors have specific assets; such as the high-wage chemicals sector, the health care sector with a stable work-life balance, and the porn industry with its own highlights. But the image of logistics is somewhat rusty and urgently needs to be shattered.

The port, for example, is a fascinating and thriving place full of surprises, which is an ace of spades that should be drawn more as an asset. And the better your hand is with the cards, the less willpower you need to win the game ...

- Faye Ben Hamoud, Associate Consultant

Technische jobs liggen voor het rapen: "Afstappen van idee dat je máár een technische opleiding volgt"

Meer dan ooit is er op de arbeidsmarkt nood aan mensen met een technische opleiding. In de regio Antwerpen-Waasland alleen al zijn er vandaag meer dan 23.000 vacatures, het merendeel daarvan in de industrie en de logistiek. Om al die jobs ingevuld te krijgen, is er een mentaliteitsverandering nodig, stelt werkgeversorganisatie Voka. 

Barometer

Met een nieuwe digitale competentiebarometer brengt Voka Antwerpen-Waasland dagelijks en in real-time alle openstaande vacatures in de regio Antwerpen-Waasland gedetailleerd in kaart. 23.484 vacatures zijn er vandaag in die regio. Meer dan 20 procent van het totale aantal vacatures in Vlaanderen. "Een gigantisch aantal", zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Het merendeel van die vacatures is te vinden in twee sectoren: de industrie en de sector transport en logistiek. En dan gaat het in de eerste plaats om technische jobs.

  • zowel in de industrie als in de sector transport en logistiek is er vooral veel vraag naar technische bachelors, meer dan masteropleidingen
  • in de logistiek gaat het dan bijvoorbeeld over de richtingen bedrijfsmanagement en logistiek management.
  • 13 procent van alle werkgevers in Antwerpen-Waasland is expliciet op zoek naar iemand met een opleiding technisch secundair
  • bijna 10 procent heeft een job voor iemand uit het beroepssecundair

Technische opleiding

Voka roept jongeren dan ook op om zeker ook eens naar die technische richtingen te gaan kijken. Een aso-opleiding is vandaag enkel nog interessant als voorbereiding op hogere studies, stelt Voka. Wie na het middelbaar onderwijs meteen werk wil vinden, kan in het secundair maar beter voor een technische richting kiezen, is de boodschap. "Die hebben heel snel zicht op een job."

Weg met het watervalsysteem 

Bovenop die 23.000 vacatures verwacht Voka dat er de komende 10 jaar in de regio Antwerpen-Waasland nog eens 12.000 vacatures ingevuld zullen moeten worden door een grote pensioneringsgolf. Dan is dé vraag: waar vinden we al die mensen? De VDAB waarschuwde er begin dit jaar nog voor: de krapte op de arbeidsmarkt wordt alsmaar erger, bedrijven vinden moeilijker dan ooit personeel.

Voka roept de volgende Vlaamse regering dan ook op om:

  • maximaal in te zetten op technische opleidingen en het technisch onderwijs te herwaarderen
  • veel meer in te zetten op duaal leren, ook in het hoger onderwijs
  • lessenpakketten beter af te stemmen op het bedrijfsleven
  • jongeren aan te sporen om een technische opleiding te volgen

Voka wil jongeren - en hun ouders, de scholen, ... - op het hart drukken dat een technische opleiding helemaal geen tweede keus hoeft te zijn (het zogenoemde watervalsysteem waarbij een leerling eerst in het aso zit en vervolgens "zakt" naar tso of bso). "Het moet een eerste keus zijn. Want de keuze voor een technische opleiding is een keuze die naar een volwaardige job leidt."

Bron: VRT

Other insights in Supply Chain Management and Logistics