} Hugo recommends us - Strand

9/18/2017 - Posted in  Engineering

Hugo recommends us

We will meet your needs with a great opportunity.

"Tegen het einde van mijn vorige job werd ik gecontacteerd door Stéphanie, die me wou voorstellen bij een ander bedrijf. Door haar professionele aanpak en dossierkennis kon ze mijn profiel direct selecteren en me aan de klant voorstellen. Zij wist de noden van de klant precies te vertalen naar mijn profiel en omgekeerd. Stéphanie luisterde aandachtig, nam notities bij het eerste interview en vulde het gesprek aan met kennis van zaken. Na dit interview besliste de klant onmiddellijk om mij voor langere periode aan te werven. Ik moet toegeven dat deze sollicitatie door haar inzet en kennis zeer goed verlopen is."

- Hugo, Mechanical Piping Construction Coordinator

Other insights in Engineering